Jag har växt upp och bott i Stockholm i hela mitt liv – sedan jag föddes 1994. Jag har haft intresse för infrastrukturer och kollektivtrafiken i Stockholm och har med tiden skapat en egen uppfattning om trafiken, vad som behövs byggas ut och utvecklas och vilka val mellan olika trafiklösningar som man behöver välja emellan. För vissa områden så har jag tagit fram flera alternativa lösningar på hur områderna kan trafikförsörjas i framtiden, hur man kan effektivisera biltrafiken och hur man kan skapa en riktigt fin stadskänsla i olika områden. Som tågnörd så kommer jag framhäva spårvägar, tunnelbanor och pendeltågslinjer som lösningen på det mesta, men i vissa fall så räcker bussen. Dessutom har jag idéer på nya bussförbindelser både radiellt och på tvären längs stora trafikleder mellan knytpunkter, som annars bara kan nås genom ett eller två byten. Jag kan också ta upp ett eller flera experimentella lösningar, såsom elbussar, spårtaxi och vad jag skulle vilja kalla för “BTRT” – Bus and Tram Rapid Transport. dvs. egna banor för både bussar och spårvagnar i hög hastighet på egna banor utan någon annan typ av trafik. Jag kommer lista allting i ordningen:

Leave a Reply

summeradde